Telefonisch weer bereikbaar vanaf maandag om 08:00u

Fiscale voordelen

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt. Dit gaat om de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Onze elektrische maaiers, quads en voertuigen zijn goedgekeurd voor de fiscale regelingen. Als ondernemer kunt u met deze drie regelingen dan ook financieel voordelig investeren in onze producten.

1. Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Met deze regeling kunt u tot 75% afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

2. Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Hoe hoog de investeringsaftrek is, wordt bepaald door het soort bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd. In combinatie met de VAMIL is het mogelijk maximaal voordeel te behalen.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met het toepassen van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kunt u 28% van het investeringsbedrag aftrekken van uw fiscale winst. Ook deze aftrekpost kunt u combineren met de VAMIL/MIA, waardoor een groot voordeel kan worden behaald.

Voorwaarden van de VAMIL en/of MIA 

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de VAMIL en/of MIA. U komt in aanmerking voor de VAMIL en/of MIA als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden: 

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. 
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. 
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. 
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2500,- per bedrijfsmiddel zijn. 
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek én Milieu investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Het aanvragen van de MIA en VAMIL dient binnen 3 maanden na aanschaf te geschieden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).


Fiscaal voordeel op een elektrische maaier

Onze 100% elektrische maaiers zijn goedgekeurd voor de fiscale regelingen onder bedrijfsmiddelcode F 3413. Zie in het onderstaande kader ook de definitie van deze code.

Bedrijfsmiddelcode F 3413 (2020)

Elektrisch aangedreven mobiel werktuig 

a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht met een mobiel werktuig, niet zijnde een schaarhoogwerker, vorkheftruck of zelfrijdend mobiel werktuig, dat: 
– af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, en 
– uitsluitend elektrisch wordt aangedreven, waarbij de elektrische energie voor de aandrijving wordt geleverd door een accupakket dat geen lood bevat en al dan niet een netspanningskabel of brandstofcel,

b. bestaande uit: een mobiel werktuig en al dan niet de volgende onderdelen: een vast aan het werktuig verbonden zonnepaneel, een netspanningskabel, een oplaadstation en een wisselaccupakket.Toelichting: Onder een zelfrijdend mobiel werktuig wordt een mobiel werktuig verstaan dat werkzaamheden kan verrichten zonder bestuurder. Onder een vorkheftruck wordt geen meeneemheftruck verstaan. 
Een mobiel werktuig met een vaste bestuurders(zit)plaats is bijvoorbeeld een dozer, graafmachine, laadschop, landbouwmachine, landbouwtrekker of bosbouwtrekker.


Fiscaal voordeel op een elektrische quad

Een elektrische quad valt onder. Zie kader.


Fiscaal voordeel op een elektrisch voertuig

Een elektrisch voertuig valt onder. Zie kader.

Benieuwd naar uw fiscale voordeel?

Door de drie fiscale regelingen te combineren, kunt u een groot gedeelte van de aanschaf direct terugverdienen. Bent u benieuwd hoeveel voordeel u kunt behalen? Wij hebben een handige tool ontwikkeld om per individueel geval het fiscale voordeel te berekenen. Of u nu een BV, eenmanszaak of VOF runt, wij adviseren u graag over de fiscale voordelen.


Meer informatie